Skip to main content

Privacybeleid

Graag maken wij u erop attent dat wij en de andere divisies van MeerGroup (te weten Meer Gevelsystemen, Van der Meer International B.V., DTC Holland B.V.) persoonsgegevens verwerken.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van serviceberichten, om te voorzien in service en onderhoud, en ter ondersteuning van acties om uw en andermans veiligheid te waarborgen.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan gebruiken wij uw gegevens om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de in deze verklaring genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailingdienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Meer Gevelsystemen bewaart uw persoons gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.

Onze website

De website van Meer Gevelsystemen gebruikt cookies voor een zo goed mogelijke werking van de website. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de pc wordt geplaatst. Omdat we graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd: wij kunnen u niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij als Meer Gevelsystemen hebben hier geen invloed op. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelende informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen of om deze te verwijderen, dit heeft geen invloed op de werking van onze website.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Contact

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot ons via privacy@meergroup.eu of op telefoonnummer +31 174 24 37 49. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de verklaring altijd op onze website te vinden is. Onderaan dit privacybeleid kunt u zien wanneer deze voor het laatst gewijzigd is.
Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 1 januari 2023.